Friday, February 25, 2011

လြင္ျပင္၊ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရြက္ေၾကြေတာသြား ေတာလား

5149661.jpg
5149672.jpg

မႏၱေလးမွ စာေရးဆရာ ညဳိထြန္းလူ ၏ ``လြင္ျပင္၊ ေတာင္စဥ္ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရြက္ေၾကြေတာသြား ေတာလား`` စာအုပ္ကုိ 2010 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမၾကိမ္အျဖစ္ စတင္ ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ီလုိက္ပါသည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္၏ စာေပေဟာေျပာပြဲသြား ခရီးစဥ္မ်ားမွ  အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေရးဖြဲ႕ ထားၿပီး စာဖတ္သူေတြ အတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ ညိဳထြန္းလူ၏ ဤ``လြင္ျပင္၊ ေတာင္စဥ္ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရြက္ေၾကြေတာသြား ေတာလား`` စာအုပ္မွ စာေရးဆရာ တစ္ဦး၏ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ေလာကႀကီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေလာက အျမင္ အေၾကာင္းေလးကုိ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ အေနနဲ႕ ေရး သား ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ရပါသည္။  
 
စာေရးဆရာ၏ ေလာကအျမင္
တေပါင္းရြက္ေဟာင္းေတြေၾကြ၍ တန္ခူးရြက္ႏုသစ္ေတြေဝသည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မတ္လ၏ ေန႕ရက္တစ္ရက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခရီးရွည္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ခရီးဦးတည္ရာကား ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕အနီးမွ နတ္မေတာင္ ျဖစ္သည္။ သြားရမည့္ခရိးကုိ ေဝးသည္ဟု ထင္မွတ္ထား၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမပံုကုိ ၾကည့္ကာ ခရီးလမ္းကုိ ကင္းေထာက္ရွာေဖြသည္။ သည္ခရီးကုိ သြားခဲ့လာခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တစ္ေတြအား ေစတနာေမတၱာျဖင့္ စရိတ္စက အားလံုး အကုန္အက်ခံ၍ ပုိ႕ေဆာင္ေပးမည့္ ဦးစုိးတင္ႏွင့္ ဦးဘုိေလးတုိ႕အား သိခ်င္တာေတြ ေမးျမန္းရသည္။ ေတာင္ေပၚခရီးျဖစ္၍ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းေတြ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားရသည္။ ခရီးမထြက္ခင္တစ္ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပံုကုိ ၾကည့္ရင္း ထူးထူးေအးလြင္ ႏွင့္ ဆုေလးႏြယ္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ကုိ အမွတ္မထင္သတိရလုိက္သည္။ သူတုိ႕ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္မွာ ထူးထူးေအးလြင္က (၆)တန္း၊ အငယ္ဆံုး ဆုေလးႏြယ္က (၄)တန္း ေက်ာင္းသူႀကီးေတြျဖစ္သည္။ သူတုိ႕ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ အိမ္ကုိ ေရာက္လာတုိင္း ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ ျမန္မာျပည္ေျမပံုကုိခ်၍ ၿမိဳ႕ေတြ၏ တည္ေနရာကို ရွာေဖြေစခဲ့သည္။ ဆုိၾကပါစုိ႕။ ျမစ္ႀကီနား၊ ဟားခါး၊ ဗန္းေမာက္၊ က်ိဳင္းတံု၊ ေရၾကည္၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ထားဝယ္ၿမိ့မ်ားသည္ မည့္သည့္တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိၾကသလဲ။ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း အေျဖမွန္ ရွာႏုိင္သူကုိ ဆုေပးသည္။ သူတုိ႕ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္စလံုး ဆုရခ်င္ေဇာျဖင့္ ရွာၾကသည္။ ဒါေပမဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိ၍ ရွာေဖြသည့္ၿမိဳ႕ကုိ အလြယ္တကူ မေတြ႕၊ ေခါင္း တဗ်င္းဗ်င္း ကုတ္ရင္း တစ္နာရီခန္႕ ရွာေဖြၿပီးမွ လုိခ်င္တာကိုရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ သည္လုိမဟုတ္။ ေလးတန္းေရာက္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ေျမပံုၾကည့္တက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတြႏွင့္ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားမ်ား တည္ရွိေနရာကို စိတ္ထဲမွာ စြဲမွတ္ထားၿပီးၿပီ။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ျဖန္႕ခင္းထားသည့္ ေျမပံုစာရြက္ေပၚမွာေခါင္းခ်င္းဆုိင္၍ အခ်ိန္တုိအတြင္းၿမိဳ႕ေတြတည္ရွိရာကုိ ရွာေဖြၾကသသည္။ ရွဳံးသူက မုန္႕ေကၽြစတမ္း။ တစ္ေယာက္က ေျပာလုိက္သည္။ ၿမိဳ႕တည္ေနရာကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မေတြ႕လွ်င္ရွဳံးၿပီ။ ထုိဉာဏ္စမ္းျပိဳင္ပြဲတြင္ ကုိယ္ကႏုိင္၍ စားခဲ့ရသည္လည္း ရွိသည္။ ရွဳံးတာေၾကာင့္ မုန္႕ေကၽြးရတာလည္း ႀကံဳရသည္။ ေနာက္ေတာ့ မုန္႕စားရျခင္း မစားရျခင္းက အေရးမႀကီး ရွဳံးမွာေၾကာက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ေျမပံုကို တစ္ေယာက္ထည္း တိတ္တိ္တ္ေေလး ႀကိဳတင္ၾကည့္၍ ေလ့လာမွတ္သားသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ မ်က္လံုးေတြခ်ဲ႕ကာ ကမၻာေျမပံုကုိၾကည့္ၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္ ဉာဏ္စမ္းခဲ့ၾကသည္။ သည့္အတြက္ ဘယ္လုိ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရခဲ့သလဲ။ တန္ဖုိးရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရခဲ့ပါသည္ဟုသာ ဆုိရပါမည္။ အရာရာကုိ စူးစမ္းေလ့လာၿပီး သိခ်င္စိတ္ႏုိးၾကားေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံ ပထဝီကုိ သိလာရသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ တစ္ဆင့္တက္သြားကာ ႏုိင္ငံသမုိင္းကုိလည္း စိတ္ဝင္စားလာခဲ့သည္။ အဲသည္ေနာက္ အသိအျမင္ေတြ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ တုိးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာကာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ သမုိင္းသေႏၶမ်ဳိးေစ့ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အတူတကြေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမွားႏွင့္တကြ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာခဲ့သလုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စုမ်ားအပၚ ခ်စ္ခင္ေလးစားမွဳ၊ သဘာဝပစၥည္းေတြ ၾကြယ္ဝေသာ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူဝ့ံၾကြားမွဳေတြ ရရွိလာခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ေျမပံုစာရြက္ထဲမွ ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြ၊ ျမစ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြကုိ ရွာေဖြတက္လာေသာအခါ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မွဳ၊ မိမိကုိယ္သာ အားကုိးမွဳေတြ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအားကို ျမင့္မားေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည့္ ငယ္ရြယ္စဥ္က သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေက်းဇူးကား ႀကီးလွပါေပသည္။ ယခုေခတ္ ကေလးငယ္ေတြကုိ သင္ၾကားေပးၾကေသာ ဆရာ ဆရာမေတြ၏ ေက်းဇူးကုိေတာ့ ဘယ္လုိရွိမည္ မသိ၍ ကၽြန္ေတာ္လည္း မေျပာတက္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕ စီးလာေသာ ဟုိင္းလတ္ကားသည္ အိပ္မွဳန္ထႏုိးခါစ မႏၱေလးကုိ ေက်ာခုိင္း၍ စစ္ကုိင္းလမ္းအတုိင္း ေတာင္စူးစူးသုိ႕ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္။ ခရီးလမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္က တံတားဦး၊ ၿမိဳ႕သာ၊ နဘူးအုိင္ကုိျဖတ္၍ ျမင္းၿခံသုိ႕သြားၾကမည္။ ထုိ႕ေနာက္ ျမင္းျခံပုဂံျဖတ္လမ္းအတုိင္း ပုဂံသုိ႕ သြားၿပီး ပုဂံမွာ ႀကိဳတင္ေရာက္ႏွင့္ေနသည့္ ကုိေနဝင္းျမင့္ကုိ ေခၚ၍ ခရီးဆက္ၾကဖုိ႕ အစီအစဥ္ဆြဲထားသည္။ ျမင္းျခံပုဂံ ျဖတ္လမ္းကို သြားခဲ့ဖူးေပမယ့္ တံတားဦးၿမိဳ႕သာ၊ နဘူးအုိင္လမ္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ေတာ့ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သည္ခရီးႏွင့္ သည္လမ္းအေၾကာင္းကုိ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ကုိဆူးငွက္အား ဆရာတင္ထားရသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ခရီးအသြားအလာမ်ားသူ မႏၱေလး၊ ပုဂံခရီးကုိ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းတုိ႕မွ အခါက္ေခါက္အခါခါ ခရီးသြားခဲ့သူ။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေရးေဖာ္ေရးဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ သြားခဲ့သည္။ ေနရာစံုေဒသစံုေရာက္ခဲ့သည္။ အစကနဦး ေဟာေျပာပြဲခရီးေတြ သြားခဲ့စဥ္က ေရာက္ခဲ့သည့္ အရပ္ေဒသရွိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဖုိ႕အခ်ိန္ရလွ်င္ စာအေၾကာင္းေပအေၾကာင္း စကား ဝုိင္းဖြဲဖုိ႕ေလာက္သာ စိတ္အားထက္သန္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိ သုိ႕ေသာ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ခရိးေတြ သြားရဖန္မ်ားလာေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးအျမင္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၂၁ ရာစုေခတ္ဦးတြင္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း(သုိ) ကမၻာဆန္ျခင္းဟုေသာ အသံ၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ကမၻာႀကီးျပားသြားၿပီဆုိေသာ ယူဆခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္ဦးေႏွာက္ထဲသုိ႕ တုိးဝင္လာခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တစ္ေတြက ကုိယ့္ႏုိင္ငံအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္အထိ သိေနၾကပါသလဲ။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ နီးလြန္းေတာ့လည္း မျမင္ဘဲျဖစ္ရသည္။ အေတြးအျမင္ျဖန္႕ၾကက္ကုိစိတ္ျဖင့္ အေဝးဆီသုိ႕သာ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ကုိယ့္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားကိုေတာ့ သတိျပဳဖုိ႕ ေမ့ေလ်ာ့ေနတက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဆုိသည့္အတုိင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္နယ္ေတြ ေပါင္းစု ပါဝင္လ်က္ ရွိၾကည္သည။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအေၾကာင္း၊ သူတုိ႕ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိဖုိ႕လုိအပ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ သိမွလည္း ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ေနထုိင္ၾကသူအားလံုးကုိ မိသားစု အဝန္းအဝုိင္းထဲမွ ေဆြမ်ဳိးေတြျဖစ္မွန္း နားလည္၍ ခ်စ္လာပါလိမ့္မည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မွဳ၊ နားလည္မွဳေတြ တုိးပြားလာခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ခုိင္ၿမဲမည္ျဖစ္သည္။ စည္းလံုး ညီညြတ္မွလည္း မိမိတုိ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေရွ႕ တစ္ဆင့္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တည္ေနရာ ေဒသဝန္းက်င္ ျမင္ကြင္းေတြကလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီ။ ေျမျပန္႕ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ အညာေက်းလက္၊ ျမစ္ဝကၽြန္ေတးေပၚ၊ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္း စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ သည့္ေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွာ အတူတကြ ေနၾကေသာ္လည္း မိမိတုိ႕ေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသက္ေမြဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ ဓေလ့စရုိက္ႏွင့္ ဘဝေနထုိင္မွဳပံုစံေတြ ျခားနားသြားခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝမွဳႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ရွဳခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိ အေျခခုိင္ရပ္တည္ေစမည့္ အင္အားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအရာေတြအားလံုးကို ခရီးထြက္မွသာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။
ေခတ္က ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႕သည္ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ေခတ္ကုိ ေနရစ္ေတာ့ ေခတ္ေဟာင္းဟု ႏွဳတ္ဆက္ခ်ိန္ပင္ မရလုိက္။ လက္ငင္းရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အရွိန္အႏွဳန္းျမင့္ ျမန္ဆန္ေနေသာေခတ္္ထဲမွာ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားေနၾကရသည္။ ဤသုိ႕ေခတ္အေျပာင္းအလဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေဒသနယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူေတြ၏ ေနထုိင္မွဳ၊ ဘဝရွင္သန္မွဳသည္ အဘယ္သုိ႕ ရွိမည္နည္း။ အလားတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပစၥကၡကာလထဲရွိ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝမွဳအေနအထားသည္ ျဖတ္သန္းၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ေခတ္တစ္ခါႏွင့္ ႏွုိင္းယွဥ္လုိက္လွ်င္ သိခ်င္ျမင္ခ်င္မိပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ သိခ်င္စိတ္ေတြ ႏွဳိးဆြလာခဲ့တာေၾကာင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကို ခရီးမည္မွ်ေဝးေဝး အခ်ိန္ယူ၍ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ကုိယ္သြားခဲ့သည့္ ေဟာေျပာပြဲ ခရီးအေတြ႕အႀကံဳအေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံစားမွဳကုိ (အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င္) ခရီးသြားေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ စာဖတ္ပရိသတ္အား မွ်ေဝခံစားႏုိင္ေအာင္ စာမ်ာက္ႏွာေပၚမွတစ္ဆင့္  လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ျခင္း  ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ စာေရးဆရာေရးခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာေတြထဲမွ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မရည္ရြယ္ဘဲ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိးလည္းႀကံဳရသည္။ ဒါကလည္း သဘာဝက်သည္။ စာေရးဆရာ၏ ေလာကအျမင္သည္ အတိတ္ကာလကို ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ေသာ။ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနကုိ စူးစုိက္ေလ့လာေသာ၊ အနာဂတ္ကာလကို ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အၾကည့္၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ထားေသာ အျမင္အေတြးေတြ လႊမ္းမုိးထားလ်က္ရွိေပသည္။....
ဆရာ၏ ေလာက အျမင္အေၾကာင္းေလးေတြ ကုိ ဖတ္ၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနနဲ႕ စိတ္ဝင္စားလုိ႕ ဝယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလုိက္ရပါတယ္...........

ခင္မင္စြာျဖင့္...Saturday, February 5, 2011

အတိတ္ေႏြးေႏြး

5001928.gif
ကၽြန္မက တစ္ဖက္ရဲ႕ ခံစားမွဳအာရုံကုိ ဖမ္းႏုိင္ဖုိ႕ စိတ္မဝင္စားဘူး။ ကုိယ့္အာရုံေပၚမွာပဲ တည္မွီေနတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဆုိရင္ ကၽြန္မဟာ သူတစ္ေယာက္ေရွ႕မွာ တစ္စံုတစ္ရာ ခံစားမွဳနဲ႕ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနႏုိင္ေပမဲ့ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္မကုိ ႏွစ္ေတြ၊ လေတြ၊ ေန႕ရက္ေတြက အခ်ိန္ဆုိတဲ့ ေအာက္မွာ တုိက္စားပစ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြထဲမွာ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ ေမ့ေနႏုိင္၊ သူလည္း ကၽြန္မကုိ ေမ့ေနေလာက္ၿပီေပါ့။
ပဋိပကၡမယွက္ဘဲ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတာ… ဆန္းမွ မဆန္းပဲ။ ကၽြန္မတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ဟာ သာမန္ဘဝေလးမွာ သာမန္လူေတြမွ မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ပဲေနာ္။ ႏွစ္ဦးစလံုး အမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႕ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ႏွစ္သစ္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တူးေဖာ္ခ်င္ခဲ့တာေလ…။
ကၽြန္မတုိ႕ရဲ႕ ေဝးကြာျခင္းမွာ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ အျပည့္အဝ နားလည္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းဆုိရင္လည္း ခ်စ္ျခင္းပဲ ထားလုိက္ပါေတာ့…။ ေနာက္ၿပီး သူနဲ႕ ကၽြန္မၾကားမွာ ရွိခဲ့ၾကတဲ့ တံတုိင္းတခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြန္မတုိ႕ ဘယ္သူ႕ဘက္ကမွ ေက်ာ္မတက္ခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီ တံတုိင္းေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ ခ်စ္ျခင္းနဲ႕ အနည္းငယ္ ဆန္႕က်င္ေနတဲ့ မာနဆုိတာမ်ဳိးေလးေတြလည္း ရွိေနႏုိင္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ ရုိးသားစြာ အာမခံႏုိင္တာကေတာ့ လူတစ္ဦးကုိ မွန္းဆၿပီး ရုိးသားစြာ  ခ်စ္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။အျဖဴထည္စိတ္နဲ႕ အတုိင္းအတာ၊ အကန္႕အသတ္ပံုရိပ္ေတြမရွိဘဲ ရုိးရုိးေလးျမင္ၿပီး ရိုးရုိးေလးပဲ ခ်စ္ခဲ့မိလုိ႕ သူ႕အခ်စ္ကုိ ရုိးရုိးေလးပဲ လက္ခံခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သူ ေမ့ပစ္မယ္လုိ႕ မထင္ပါဘူး။
အမွတ္တရဆုိတာ ေသခ်ာေဖာ္ထုတ္ စားသံုးရတဲ့ပစၥည္း၊ ထုထည္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ေနရာ၊ သူ႕အခ်ိန္ ဆံုမွတ္ေတြက အမွတ္တရ ဆုိတာကုိ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္၊ မ်ားမ်ားျဖစ္ျဖစ္ တူးေဖာ္ေပးဆဲပါ။ သာမန္အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ေမ့ေနတာက ေသခ်ာပါတယ္။ ရုတ္တရက္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြက တစ္ခါတေလ ေတာ့လည္း ကၽြန္မကုိ သတိရေစဖုိ႕ တုိက္တြန္းခဲ့တယ္ဆုိရင္…။
တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး လမ္းခြဲၿပီးၾကရင္ ရင္ထဲက အၿပီးတုိင္ ထုတ္ပစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိ အရင္ကတည္းက ကၽြန္မ မေထာက္ခံခဲ့ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ မုန္းမုန္း၊ အမုန္းစိတ္ေလးနဲ႕ေတာ့ သူဟာ တစ္ေနရာမွာ တြယ္ကပ္ေနမွာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေမ့ပစ္ႏုိင္တယ္ေျပာေျပာ၊ သူဟာ ေမ့မရတဲ့ သတိရမွဳပံုရိပ္တစ္ခုခုဟာ တစ္ထာင့္ေထာင့္မွာေတာ့ အေၾကာင္းတစ္ခုခုနဲ႕ တြယ္ကပ္ေနမွာပဲ။ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ တစ္ကန္႕မွာ သူ ရွိေနႏုိင္သလုိ သူ႕ဆီရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေလးတစ္ခုမွာ ကၽြန္မကုိ အျမစ္တြယ္စရာ မရွိေတာ့ဘူးလုိ႕ သူ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏုိင္သလား..။ ေျပာႏုိင္တယ္ဆုိလုိ႕ရွိရင္လည္း သူ အနည္းငယ္ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာတာပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္မ သူ႕ကုိ ဒီအခ်ိန္မွာ မခ်စ္တာ မ်ဳိးရွိသလုိ သူလည္း ကၽြန္မကုိ မခ်စ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကေတာ့ ႏွလံုးက အလုိလုိသိေပမဲ့… ကၽြန္မတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အၿပီးပုိင္ ဆံုးခန္းတုိင္ ေမ့သြားၿပီဆုိတာကေတာ့ အမွန္တရားမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္မ သိတယ္ေလ…။ ကၽြန္မက ဒီလုိေျပာလုိ႕ သူ ျငင္းခ်င္ေသးတယ္ဆုိရင္လည္း ျငင္းႏုိင္ပါတယ္။ လူတုိင္းေတာ့ စိတ္အတြင္း စိတ္ရင္းအမွန္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႕ အေတာ့္ကုိ ခဲယဥ္းပါတယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း စိတ္ခ်င္းသိေနတာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ ဟန္ေဆာင္ မ်က္လံုးေတြကုိ ကၽြန္မက အနားေပးခုိင္းထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမ်က္လံုးေတြကုိ ကၽြန္မက မၾကည့္ခ်င္ဘူးေလ…။
ငယ္စဥ္ကတည္းက ေရွ႕ေနလုပ္တာ ဥပေဒ ေရးရာဆုိင္ရာေတြကုိ ဝါသနာပါခဲ့တာ အားလံုးဟာ လူေတြရဲ႕ မ်က္လံုးေတြကုိ သူမ်ားေတြထက္ ပုိဖတ္တက္လုိ႕ေပါ့။ ဒါကုိ သူကုိယ္တုိင္လည္း ယံုၾကည္ထားၿပီးသားပဲ။ အခုလည္း ကၽြန္မက ဥပေဒအႀကံေပးတစ္ေယာက္ပဲ။ သူနဲ႕ ေတြ႕စကေတာ့ စာေမးပြဲေတြ ေျဖတုန္း၊ ပညာေတြကုိ ယူရတုန္းေပါ့။ ခုေတာ့ သူတုိ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြေရွ႕မွာ မားမားမတ္မတ္နဲ႕ သတၱိရွိစြာ ရပ္တည္ေပးရမယ့္သူဟာ ကၽြန္မေပါ့။ ဒါကုိ သူကုိယ္တုိင္ မသိသလုိ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္လည္း မသိခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႕ဟာ ရုတ္တရက္မွ ရုတ္တရက္ မထင္မွတ္ဘဲ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုျခင္းပါပဲ…။
ရွစ္ႏွစ္ဆုိတဲ့ ကာလရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာ ကၽြန္မေရာ သူေရာ လမ္းၾကမ္းေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီးၿပီလုိ႕ ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္က စီးပြားေရးေလာကထဲ စတုိးဝင္ေနတဲ့သူဟာ… ခု ကုမၼဏီတစ္ခုရဲ႕ ရွယ္ယာဝင္ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္လုိ႕ ေနခဲ့ၿပီ။ ဒီလုိျဖစ္သူ မရပ္မနား ႀကိဳးစားခဲ့မယ္ဆုိတာေတာ့ ကၽြန္မျခြင္းခ်က္မရွိ ယံုမိတယ္။ အရင္က သူ  အလုပ္ေတြ သိပ္မ်ားတုိင္း ကၽြန္မကုိ ``ဖုန္းဆက္ပါဦး``လုိ႕ အၿမဲတမ္းသတိေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မကလည္း ခ်စ္သူဘဝမွာ စိတ္ထဲရွိေပမဲ့ ဖုန္းေလးေတာင္ ပံုမွန္ဆက္မေပးႏုိင္ခဲ့ဘူး…။ မ်ားျပားလွတဲ့ သင္တန္းေတြနဲ႕ စာေမးပြဲေတြၾကားမွာ ကၽြန္မ ေခါင္းျမွဳပ္ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္မေခါင္းထဲမွာ အစဥ္သျဖင့္ အမွတ္တရေလး အၿမဲသုိေလွာင္ထားတယ္ဆုိတာေတာ့ သူ ယံုၾကည္ပံုမေပၚခဲ့ဘူး…။
ကၽြန္မရဲ႕ အတြင္းစိတ္ကုိ သူက ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္တယ္မရွိဘဲ ကၽြန္မက သူ႕အေပၚ တစ္ခါတစ္ရံ လံုးဝဂရုစုိက္ျခင္း မရွိဘူးလုိ႕ စြပ္စြဲေလ့ရွိတက္တယ္။ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာခ်စ္ေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႕ ေရွ႕ဆက္လက္တြဲဖုိ႕ မရႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြက တစ္သီတစ္တန္းသီဖြဲ႕လာတယ္။ ဒါကုိ သူ သိသလုိ ကၽြန္မလည္း သိခဲ့တယ္။ လက္ခံထားတယ္ဆုိရင္ ပုိမွန္မွာေပါ့။ တစ္ခါတေလ သူက ရယ္စရာ ေကာင္းေသးတယ္။ ကၽြန္မကုိ သူ႕ရဲ႕ ထင္ေၾကးေတြနဲ႕ ``ကၽြန္မက အရမ္းခ်စ္တက္ေပမဲ့ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြ ေပးႏုိင္ေပမဲ့ ဥေပကၡာ ျပဳထားတဲ့ အခ်ိန္ေတြက မ်ားလြန္းတယ္ `` တဲ့။ ဥေပကၡာဆုိတာ ကၽြန္မဘက္မွာ ဘယ္တနု္းကမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မႏွဳတ္သိပ္မခ်ဳိတက္တာ၊ သူ႕အႀကိဳက္ေတြ အၿမဲလုိက္လုပ္မေပးႏုိင္တာ၊ သူနဲ႕ နီးဖုိ႕ သူနဲ႕ ေတြ႕ဖုိ႕ အၿမဲမဖန္တီးႏုိင္တာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မျပင္ႏုိင္တာေတြက ကၽြန္မနဲ႕သူနဲ႕ကုိ ေဝးေစဖုိ႕တဲ့လား…။
ကၽြန္မ သူ႕ကုိ Machlame Fee ရဲ႕စကားလံုးေလး ေျပာဖူးတယ္။ ဒီမယ္ ကၽြန္မ ေျပာျပဦးမယ္၊ သူ ေသခ်ာနားေထာင္မွ ျဖစ္မယ္ေနာ္ဆုိေတာ့ သူက ေခါင္းညိတ္တယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဉာဏ္ပညာ ထုိင္းမွဳိင္း ထုိင္းမွဳိင္း၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဥေပကၡာ ျပဳထားတယ္ထင္ထင္၊ အခ်စ္အေၾကာင္းကုိ ေယာက်ာ္းေတြထက္ ပိုနားလည္ပါတယ္။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဗဟုသုတျပည့္စံုသူပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်စ္အေၾကာင္းကုိ တစ္ဝက္ေလာက္ေတာင္ မသိတဲ့သူျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ သူလည္း ပါတယ္။ မယံုမရွိပါနဲ႕။ ရွင္ဟာ ကၽြန္မအခ်စ္၊ စိတ္ခံစားမွဳကုိ ဘယ္ေတာ့မွ နားလည္မွာလဲ..။ ``အခ်စ္ဆုိတဲ့အရာကုိ လူပံုအလယ္မွာ လူသိခံရေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႕ ကၽြန္မ ဝါသနာမပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႕ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေတြသာ စိတ္ထဲ အၿမဲရွင္သန္ေနဖုိ႕ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီမ်ဳိးေစ့ကုိ ကၽြန္မ အၿမဲေရေလာင္းေပးေနေပမဲ့ သူက အဲဒီမ်ဳိးေစ့ေလးကုိ ရွင္သန္ဖုိ႕ အခြင္အေရးမေပးေတာ့ဘဲ ေျခာက္ေသြ႕ေသဆံုးသြားၿပီ အထင္နဲ႕ ေျမႀကီးထဲက တူးေဖာ္ပစ္ဖုိ႕ သူကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား ။
သူ႕မွာ တျခားသူေတြနဲ႕ မတူတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒါက ညဥ့္နက္ေလ ပုိလန္းဆန္းေလတဲ့။ အဲဒီလုိ အခ်ိန္ေတြမွာ သူက ကၽြန္မကုိ မက္စက္စြာ၊ သတိျပင္းထန္စြာ လြမ္းေနေပမဲ့ ကၽြန္မဟာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနမယ္ ဒါမွမဟုတ္ စာက်က္ေနမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ စိတ္ေရာက္ေနမယ္၊ အလုပ္အေၾကာင္းေတြးေနမယ္ဆုိတာ သိရတုိင္း သူက ကၽြန္မကုိ ခံျပင္းစိတ္နဲ႕ မုန္းခ်င္မိတယ္တဲ့…။
သူ အဲဒီလုိ ေျပာတုိင္း ကၽြန္မ စိတ္ထဲ ၿပံဳးခ်င္မိတယ္။ ကၽြန္မဘဝမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလးလံနာက်င္ေနရတဲ့ ေလာကဓံတရားေတြကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေပမဲ့ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ သတိရတာေတြက ရင္ထဲမွာခံႏုိင္ရည္မရွိခဲ့ဘူး ဆုိတာ သူမွ မသိပဲ။ အသည္းကြဲဖူးတယ္ ဆုိတဲ့ သူက ဒီေလာက္မွ ခံႏုိင္ရည္မရွိဘူးလားလုိ႕ ေမးေတာ့ သူ မ်က္ေမွာင္က်ံဳ႕သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူနဲ႕ ကၽြန္မအၾကား တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့တယ္။ ဆုိင္ကယ္ေပၚမွာ ခပ္မွိမွီထုိင္ေနတဲ့ ကၽြန္မ ဆံပင္ေတြကုိ နားရြက္ၾကား သူလက္နဲ႕ ညွပ္ပုိ႕လုိက္တယ္။ ကၽြန္မနဲ႕ ေတြ႕တုိင္း သူ အၿမဲ ဒီလုိလုပ္ေလ့ရွိတယ္။ သူနဲ႕ ရည္းစားထားရတာ ၿငီးေငြ႕လားတဲ့…။ ကၽြန္မ ေခါင္းရမ္းလုိက္တယ္။ တကယ္လားလုိ႕ သူက ဆက္ေမးတယ္။ ကုိယ့္ကုိ စာအုပ္တစ္လုပ္ေလာက္ေတာင္ မမက္ေမာ၊ သံေယာဇဥ္မရွိခဲ့ဘူး မဟုတ္လား။ ကုိယ္တုိ႕ နွစ္ေယာက္ ခ်စ္ခဲ့ၾကၿပီးရင္ တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုး ေမွ်ာ္လင့္မွာပဲ။ အဲဒီပန္းတုိင္ကုိ ကုိယ္တုိ႕ ႏွစ္ေယာက္စလံုး မေရာက္ႏုိင္ခဲ့ဘူး မဟုတ္လား။ ကုိယ့္ကုိ တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္ေပးပါေတာ့တဲ့။
သူ ဘာကုိ ေျပာခ်င္ေနသလဲ။ ဘာကို ဦးတည္ေနခဲ့ၿပီဆုိတာ ကၽြန္မ ရိပ္စားမိသလုိ ရွိခဲ့တယ္။ ဘယ္အရာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ဘူးလုိ႕ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ တရားေသ မမွတ္ထားပါဘူး။ ရွင္ ေျပာင္းလဲခ်င္ေနၿပီလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရွင္ တစ္ခုခုဆီ ေရြ႕လ်ားေတာ့မွာလားလုိ႕ ကၽြန္မ မေမးပါဘူး။
အခ်စ္ရယ္… တိတ္ဆိတ္ျခင္းရယ္… ဥေပကၡာအဆင့္ထိ မဟုတ္ေသးတဲ့ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳျခင္းေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေမွာ္မ်က္ဝန္း ဒါမွမဟုတ္ စံုေထာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ဝန္းေတြလုိမ်ဳိး ရွိေနတယ္ဆုိတာ သူ ျမင္ခဲ့ဖူးလုိ႕လား။ တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ေန႕တစ္ေန႕ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ ပါဝင္ ဝင္ေရာက္ ပတ္သက္ၿပီး သူစိမ္းေယာက်္ားေလးတစ္ဦးနဲ႕ မိန္းကေလးတစ္ဦး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ သူေရာ၊ ကၽြန္မေရာ ေသခ်ာလုပ္ယူခဲ့တဲ့ ကိစၥမွ မဟုတ္ပဲ။ အနာဂတ္ဆုိတာ ဘာမွန္းမသိ ျမတ္ႏုိးခံုမင္စြာ ခံစားျဖစ္တည္ခဲ့ရတယ္။ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ရင္ခုန္လွဳပ္ရွားျခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ သိလုိက္ရတာ ရင္ထဲမွာ တစ္စံုတစ္ရာပင္ပန္းႀကီးစြာသိပ္သိပ္သည္းသည္း ျဖစ္တာေတြကို အပ်ဳိဖ်န္းေလးလုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးမွ ရွင့္ကုိ ခ်စ္တာပါလုိ႕ ရွင္ခံယူမွာလား…။
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးမွဳေၾကာင့္ သိခဲ့ရၿပီး ပထမဦးဆံုး မျမင္ဖူးတဲ့ ေန႕မွာပဲ သူ႕မ်က္ဝန္းကုိ ကၽြန္မ အမွတ္ရေနမိတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ေနာက္ထပ္ သတိထားမိတာတစ္ခုက သူ႕အေမက ဖုန္းဆက္လာတယ္။ ခဏေနေတာ့ လာႀကိဳသြားတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့၊ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့အရြယ္မွာ အေမတစ္ေယာက္ကိုယ္တုိင္လာႀကိဳတဲ့ ကားေပၚမွာ ရုိက်ဳိးေသဝပ္စြာ ပါသြားတဲ့ သူ႕ကုိ ကၽြန္မ အမွတ္ရေနမိတယ္။

5001782.jpg

ဒုတိယတစ္ရက္မွာ ကၽြန္မတုိ႕ ဒုတိယ တစ္ေခါက္အျဖစ္ ျပန္ဆံုၾကျပန္တယ္။ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေလးကုိ ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္မတုိ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ အုပ္စုထဲကုိ သူ ပါလာတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီေန႕က ခ်စ္သူမ်ားရဲ႕ အမွတ္တရေန႕၊ ဒီလုိေန႕မွာပရဟိတ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ကၽြန္မတုိ႕ အဖြဲ အၿမဲတမ္းလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။အဲဒီေန႕မွာ သူ ကၽြန္မကုိ ေပးခဲ့တဲ့ လက္ေဆာင္က ဘြန္ဇုိင္းပန္းပင္အပုေလး။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အပင္ပုေလးမွာ ပန္းပြင့္ ပန္းေရာင္ေလး ႏွစ္ပြင့္ လွပစြာ ေနရာယူလုိ႕..။
အရပ္ ငါးေပ ႏွစ္လက္မပဲ ရွိတဲ့ ကၽြန္မကို ဘြန္ဇုိင္းပင္ေလးနဲ႕ တူတယ္ဆုိၿပီး ဘြန္ဇုိင္းလုိ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္နာမည္ကုိ သူက အဲဒီေန႕မွာပဲ ကင္ပြန္းတပ္လုိက္တယ္။ သူ႕အရပ္ကေတာ့ ငါးေပ ရွစ္လက္မ ဆုိၿပီး ကၽြန္မနဲ႕ အရပ္လာတုိင္းတယ္။
ကၽြန္မတုိ႕အဖြဲ႕ေတြ ေတာင္သမန္မွာ ပလတ္စတစ္ေတြ၊ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြ သြားေကာက္ၾကတယ္။ ကားကုိ သူကုိယ္တုိင္ေမာင္းတယ္။ ကားမွန္ေလးထဲကေန ေနာက္ခန္းမွာရွိတဲ့ ကၽြန္မကုိ မ်က္ခံုးပင့္ပင့္ျပတာ ဟာသေတြၾကားထဲမွာ ရယ္ေမာရင္း ကၽြန္မကုိ ၾကည့္တဲ့ မွန္ေလးထဲက မ်က္ဝန္းတစ္စံုက လွဳပ္ရွားဖုိ႕ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။
ဒီလုိခ်စ္သူေတြရဲ႕ အမွတ္တရေန႕မ်ဳိးမွာ ေခ်ာကလက္စားဖုိ႕၊ ေခ်ာကလက္ရဖုိ႕ ကၽြန္မ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ကူး မယဥ္ဖူးဘူး။ အဲဒီေန႕မွာ ကၽြန္မတုိ႕အဖြဲ႕က ဘုိးဘြားရိပ္သာ၊ သံဃာ့ေဆးရုံ၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ တစ္ခုခု ပရဟိတလုပ္ျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာ သူ႕ကုိ ေျပာျပေတာ့ သူက အားက်တယ္။ အၿမဲတမ္းလည္း ပါဝင္ခ်င္ပါတယ္တဲ့။
ေနာက္ၿပီး ကၽြန္မတုိ႕က မုိးဦးေပါက္ဆုိရင္ အပင္ေတြကို တက္ႏိုင္သေလာက္ စိုက္ၾကတယ္။ သစ္ရြက္ေျခာက္ေတြက ေႏြရာသီမွာ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြက်သြားတာကို ေနာင္တရတဲ့ပံုမေပၚပါဘူး ။ သူတုိ႕က ေနာက္ထပ္ ထြက္လာမယ့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိတဲ့ အဖူး၊ အညြန္ေတြ၊ သစ္ရည္တက္တာေတြကုိ ႀကိဳဆုိေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲလုိ႕ဆုိေတာ့ ေတာင္သမန္ေလညွင္းၾကားမွာ သူက ေလသံခပ္တုိးတုိးနဲ႕ ရယ္ေမာတယ္။ ၿပီးေတာ့…
ကုိယ္တုိ႕က်ေတာ့ေရာဟင္.. လုိ႕ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေမးတယ္။ ဘာမကုိေမးတာ မွန္းအဓိပၸာယ္မသိတဲ့ ကၽြန္မကုိ…
``ဝတၳဳေတြထဲကလုိ ေျပာရင္ ကုိယ္လည္း အရြက္ေလးေတြလုိ ျပန္လည္ႏုပ်ဳိခြင့္ ရခ်င္တာေပါ့။ လူေတြကက်ေတာ့ ဘာလုိ႕ မရႏုိင္ၾကတာလဲ``
``ရတာေပါ့၊ ဘာလုိ႕ မရႏုိင္ရမွာလဲ``
``ဆုိပါဦး``
``လူ႕ဘဝရဲ႕ ေပ်ာ္ရွင္ႏုပ်ဳိမွဳ၊ ျပန္လည္ ရွင္သန္မွဳတုိ႕ဆုိတာ လူမ်ားမ်ားထဲမွာ ရွာရင္ေတာ့ ေတြ႕ရဖုိ႕ ခဲယဥ္းတယ္။ ဟန္ေဆာင္မွဳ ေရွ႕တစ္မ်ဳိး ကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး မနာလုိစိတ္၊ အတင္းအဖ်င္းေတြက မ်ားလြန္းတယ္။ လူနည္းတဲ့ ေတာေတာင္ေတြ ၊ အပင္ေတြ၊ ေက်းငွက္ေတြထဲမွာ ရွာရင္လူ႕ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရ အျမဳေတျဖစ္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အစစ္အမွန္၊ ႏုပ်ဳိျခင္းအစစ္အမွန္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ ဘင္သင္နင္မီးလ္ ေျပာသလုိ လူ႕ဘဝရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္က ေပ်ာ္ရႊင္မွဳမဟုတ္ဘူးလား။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမွာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္ေလ။ ဉာဏ္ပညာနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားျခင္း၊ အာရုံခံစားမွဳနဲ႕ ခံစားျခင္း၊ လူေတြ ဘယ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကုိပုိၿပီး တပ္မက္ မက္ေမာသလဲဆုိတာ သူလည္း သိမွာေပါ့…။ လူေတြ မရုန္းထြက္ႏိုင္တာ အာရုံခံစားမွဳေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝဲဂယက္ထဲကေပါ့။ ဒါက ေယာက်္ား၊ မိန္းမေတြအားလံုးေနာ္၊ ကၽြန္မတုိ႕ေရာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ မသိလုိက္၊ မသိမသာ စီးေမ်ာသြားႏုိင္တာပဲ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဆံုးစြန္ထိ ေရတံခြန္ေအာက္ဆံုးထိ စီးေမ်ာလုိက္ပါသြားၾကတယ္။ အဲဒါကုိ သိသြားတဲ့ ကၽြန္မတုိ႕အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ၊ ႏုပ်ဳိမွဳ အစားထုိးဖုိ႕ သိပ္မခဲယဥ္းေတာ့ဘူးေပါ့…``
``ဘြန္ဇုိင္းက ကဗ်ာဆန္တယ္ေနာ္`` လုိ႕ ကၽြန္မကုိ သူက ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။ ဆက္ေျပာတဲ့စကားကေတာ့…
``ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်တယ္``တဲ့ ။
သူ ကၽြန္မကုိ ခပ္ရဲရဲ စူးစူးစုိက္စုိက္ ၾကည့္ေနခဲ့တယ္လုိ႕ ကၽြန္မ ထင္တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အဲဒီမ်က္ဝန္းကုိ တြန္းလွန္ဖုိ႕ ပင္ပန္းမွဳ ဒဏ္ကုိ တစ္ဖက္က သူ မရိပ္မိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတယ္ဆုိတာ…။
အဲဒီေန႕က အမွတ္မထင္ ေတာင္သမန္မွာ စကားေတြ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး အေမွာင္ရိပ္မ်ား ယွက္သမ္းခ်ိန္အထိ အမွဳိက္ေတြ အတူေကာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ဟာ ခ်စ္သူတုိ႕ရဲ႕ အမွတ္ တရေန႕မွာ ပန္းပြင့္ေလးေတြကို ပန္းခင္းထဲမွာ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ခူးယူေနတာမဟုတ္ဘဲ အမွဳိက္ေတြကို အတူတူ ေကာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေတာင္သမန္က စံုေတြေလးေတြၾကားမွာ စည္းကမ္းရွိတဲ့ စံုတြဲေလးေတြ ရွိသလုိ စည္းကမ္းမရွိ အမွိဳက္ေတြကို ဟုိပစ္ဒီပစ္ ပစ္ၾကတဲ့ စံုတြဲေလးေတြ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေန႕က အမွဳိက္ပံုနားတစ္ခုက အျဖတ္ ေျခေထာက္ကုိ ပုလင္းကြဲစူးသြားေတာ့ ပလာစတာကုိ သူကုိယ္တုိင္ အေျပးသြားဝယ္ၿပီး ကပ္ေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းေတြက သူ႕ရဲ႕ ျပာျပာသလဲျဖစ္မွဳကုိ စေနာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အမွန္အတုိင္း ဝန္ခံရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီေန႕က သူေရာ၊ ကၽြန္မေရာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ သူ ျပန္ေျပာဖူးတာကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအစစ္အမွန္ကုိ လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ေန႕တဲ့…။ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ အာမခံေကာင္းေကာင္း ထားခြင့္ရခ်င္တယ္တဲ့…။
ကံတရားနဲ႕ အနာဂတ္ဆုိတာ ကုိယ့္လုပ္ရပ္နဲ႕ ဆုိင္ေပမဲ့ လူတုိင္း အတိအက် ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း၊ ထင္မွတ္တဲ့အတုိင္းေတာ့ ျဖစ္ဖုိ႕ ခဲယဥ္းၾကတယ္။ သူနဲ႕ ကၽြန္မကေတာ့ မထင္မွတ္္ဘဲ ေတြ႕ဆံုမွဳကေန မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ခ်စ္သူဘဝကုိ ေရာက္ဖုိ႕ဆုိတာ Memory ထဲက လံုးဝမရွိေသးတဲ့ အကန္႕ျဖစ္ေနတယ္။ သူမ်ားေတြ ေျပာေလ့ ရွိတဲ့ ပံုရိပ္အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုက အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလြန္းတယ္ဆုိသလုိပဲ သူနဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ ကၽြန္မအတြက္ အံ့ၾသစရာေပါ့။ ကၽြန္မ ငယ္စဥ္ကတည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပန္းတုိင္၊ အိပ္မက္ေတြက အၿမဲရွိခဲ့ေတာ့ အေသးအဖြဲက အစ စီမံကိန္းခ်ၿပီးမွ လုပ္တက္တယ္။ chess ကစားသလုိေပါ့။ ကုိယ္ ထင္တဲ့အတုိင္း မျဖစ္ခဲ့ရင္ တျခားတစ္နည္းနဲ႕ ေကာင္းေအာင္ လွည့္ကစားၾကည့္တာေပါ့။ ဘယ္ေတာ့မွေတာ့ စိတ္ဓာတ္မက်သလုိ ကၽြန္မ ႏွလံုးသားက အျပင္ပန္းၾကည့္တာနဲ႕ တျခားစီျဖစ္ၿပီး မႏူးညံ့ခဲ့ဘူး။ ႏူးညံ့တယ္ဆုိရင္လည္း ေသခ်ာလုပ္ယူထားတဲ့ ႏူးညံ့ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္မယ္။ ကၽြန္မ ဘဝမွာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု dream ေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။ အိပ္မက္ဆုိတာ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပံုရိပ္ေတြကုိ လက္ေတြ႕ရေအာင္ ဖမ္းယူတာ ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားႏုိင္မွ ရတာပါ။
သူက ကၽြန္မရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာ မပါဝင္ေပမဲ့ သူ႕ကုိ ကၽြန္မ အိပ္မက္မက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အိပ္မက္က ကၽြန္မအတြက္ ရာသက္ပန္၊ ႏွစ္ရွည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမွဳ မရရွိႏိုင္ဘူးဆုိတာ သိေပမဲ့ ကၽြန္မ သူ႕ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမွဳကုိ လက္ခံခဲ့တယ္။ သူ႕ေမေမက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္လုိ႕ ရည္းစားစကားေျပာေတာ့မယ္ဆုိရင္ သူ႕ကုိ အရင္အသိေပးဖုိ႕ ေျပာတာကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး သူ႕သေဘာနဲ႕ ကၽြန္မကုိ ခ်စ္ေရးဆုိလုိက္တယ္။
သူ႕အေမေျပာတဲ့စကားကုိ အံ့ၾသလုိ႕…။
ဒါဆုိရင္ သူက သူ႕အေမႀကိဳက္တဲ့ မိန္းကေလးကိုမွ ရည္းစားစကားေျပာခြင့္ရွိတာလား ဆုိေတာ့…။
မဟုတ္ပါဘူး…. တဲ့။
အဲဒီအခ်ိန္ေစာေစာပုိင္းေတြကတည္းက သူက အေမခ်စ္အျပင္ ခ်စ္သူဆီကလည္း ခ်စ္ျခင္းကုိ ဂရုတစုိက္ ျပင္းထန္စြာ လုိခ်င္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ရိပ္မိခဲ့ေပမဲ့…..
ကၽြန္မ သူ႕ကုိ ခ်စ္မိသြားတယ္ဆုိပါေတာ့..
သူ ေရးေပးဖူးတဲ့ ပထမဦးဆံုးစာတစ္ေစာင္က…
``စိတ္တစ္ခုဟာ အဲဒီမွာ ဖိတ္လွ်ံခဲ့လုိ႕…
အၿပံဳးေတြနဲ႕ စီးေမ်ာႏုသစ္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကို ေဆာင္ယူေပးခဲ့တဲ့ မင္းကုိ ကုိယ္သိပ္ခ်စ္တယ္``​တဲ့…။
သူကလည္း ကဗ်ာဆန္ဆန္၊ အနာဂတ္ကုိ ႀကိဳမေတြးခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ဇာတ္လမ္းမွာ ျဖဴစင္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႕ပဲ ယွက္သန္းခဲ့တယ္။ ျဖဴစင္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ သိေနတဲ့ သူဟာ ကၽြန္မရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္ အစစ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာေသခ်ာသိေနခဲ့လုိ႕ပဲ…။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းကုိပဲ ေမြးဖြားဖုိ႕ မတုိင္ပင္ရဘဲ စိတ္ကူးမိတယ္။
ပံုမွန္ဆုိတဲ့ မိသားစု၊ အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ရဲ႕ သမီး၊ ဥပေဒ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္က ဘဝတစ္ခုကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ဖုိ႕အႀကိတ္အနယ္ ႀကိဳးစားေနရဆဲကာလေတြေပါ့။ ကၽြန္မမွာ အေဖမရွိေတာ့ ဘူးေလ။ သူကေတာ့ မိဘအရိပ္ေတြက ႀကီးမားလြန္းတယ္။ ထင္ေပၚလြန္းတယ္။ ဒါေတြဟာ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းရဲ႕ လမ္းစျဖစ္သလုိ အဲဒီအရိပ္ေတြေအာက္က သူဟာ ဘယ္လုိမွ မကင္းလြတ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တစ္လမ္းစီေလွ်ာက္ၾကရမယ္ဆုိတာ ႀကိဳစဥ္းစားၿပီးသားပဲ။ သူ႕ဘက္ကေရာ သူလည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ အရာရာကို ႀကိဳတြက္ႏုိင္ေပမဲ့ ရင္ထဲကလာတဲ့ ႀကိဳမသိရတဲ့ ႏွလံုးသားက ျပဌာန္းခ်က္ကုိေတာ့ အလြတ္ရဖုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕က သိသိႀကီးနဲ႕ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အမွန္တရားတစ္ခုကို အျငင္းဆန္ႏုိင္လုိ႕လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ကၽြန္မတုိ႕ကိစၥကို သူ႕ေမေမက အရိပ္လုိ ၾကည့္ေနတာမုိ႕ သိသြားတယ္ ဆုိပါေတာ့…။ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ စိတ္ဆုိးမိတယ္။ သိသြားေအာင္မ်ား သူ ဘာေတြ လုပ္ေနခဲ့လုိ႕လဲ.. ဆုိေတာ့ ဖုန္းေျပာတာ၊ ဖုန္း Message ေတြကို ေတြ႕သြားတယ္တဲ့…။ တကယ့္ကုိ ကေလးေလး တစ္ေယာက္လုိ လုိက္လုပ္၊ လုိက္ၾကည့္ေနတဲ့ သူ႕အေမကုိ စိတ္ညစ္မိသလုိ၊ သူ႕သားရဲ႕ဘဝကုိလည္း သူ႕အေမကပဲ စိတ္တုိင္းက် ဖန္တီးခဲ့တယ္။

**********

``ကုိယ္က ေကာင္းကင္ေတြကို သိပ္ျမတ္ႏုိးတယ္။ ၾကည့္ေနရတာလည္း သေဘာက်တယ္``
``ေကာင္းကင္ဆုိတာ ေမာ့ၾကည့္ၿပီးပဲ စိတ္ကူးယဥ္လုိ႕ေကာင္းတာေလ။ အဲဒီတစ္ခုက လြဲၿပီး ဘာတစ္ခုမွ ထိေတြ႕မွဳမရွိ၊ဘယ္လုိမွလည္း လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ ဆုပ္ကုိင္လုိ႕ မရနဲ႕၊ အဲဒါမ်ဳိးကုိေတာ့ ကၽြန္မ မႀကိဳက္ပါဘူး``
``လာျပန္ၿပီ၊ ကုိယ္ႏွစ္သက္ရင္ ဒီလုိပဲ``
ကၽြန္မ အဲဒီလုိေျပာလုိက္တာကို သူက  မေက်နပ္ဘူး။ ကၽြန္မက သူႀကိဳက္ရင္၊ သူႏွစ္သက္ရင္ အကုန္လုိက္ သေဘာက် ေပးရမယ့္ ပံုပဲ။ ဒါေတြဟာ လုပ္ယူျခငး္ပဲျဖစ္မွာ။ ကၽြန္မသူ႕ကုိ ေယာက်္ားေလးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕ပုိဆန္ေစခ်င္တယ္။ ပညာလည္း ေတာ္ရဲ႕သားနဲ႕ မိဘအသုိင္းအဝုိင္းေၾကာင့္ ခပ္အိအိေလးျဖစ္ေနတဲ့ သူ႕ကုိ အားမရခဲ့။ ဒီၾကားထဲ သူက ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာလည္း ျဖစ္ခ်င္ေသးတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အဲဒီဝါသနာကို ကၽြန္မ လံုးဝ သေဘာမတူခဲ့ဘူး…။
``ရွင္သာေလ အဲဒီေလာကထဲ ဝင္သြားရင္ အေျခာက္ျဖစ္သြားမွာ သိလား`` လုိ႕ ကၽြန္မ ေျပာလုိက္တာကုိ သူ႕စိတ္ထဲ အေတာ္ေလး ထိရွနာက်င္သြားခဲ့တယ္ဆုိတာ သတိမထားမိလုိက္ဘူး။ သူ႕ရင္ထဲမွာ က်ိတ္ၿပီး ခံစား ေဆြးျမည့္ ခဲ့တယ္ဆုိတာ မသိခဲ့ဘူး…။
ဒီလုိနဲ႕ ကၽြန္မ ခရီးတစ္လၾကာထြက္ရတယ္။ျပန္လာေတာ့ သူ႕ပံုစံ ေျပာငး္လဲေနၿပီဆုိတာ ရိပ္မိခဲ့တယ္။ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေတြ႕ခ်င္လုိ႕တဲ့။ ကၽြန္မ သူ႕အတြက္ ခရီးျပန္လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ သူက ကၽြန္မကုိ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ကုိယ္တုိင္ ေဖ်ာ္တုိက္ခဲ့တယ္။ အံ့ၾသစရာ ပထမဦးဆံုး ေရာက္ဖူးတဲ့ သူ႕အိမ္မွာေပါ့။ ဘယ္သူမွအိမ္မွာ မရွိၾကဘူး။ သူ႕အိမ္ေရာက္မွ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ အေဆာင္အေယာင္ေတြေၾကာင့္ ေနရထုိင္ရ မလြတ္လပ္ေတာ့သလုိေတာင္ ခံစားရတယ္။
အတုိခ်ဳံးၿပီးေျပာရရင္……
သူက ကၽြန္မကုိ ေတာင္းပန္တယ္။ လိပ္ျပာလံုစြာ ရွိေနခ်င္တဲ့သူက ကၽြန္မအေပၚမွာ သစၥာ စ မေဖာက္ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မခရီးသြားေနတဲ့ တစ္လအတြင္းမွာ သူ႕ေမေမ သေဘာတူတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္ျဖဴလုိက္ရတယ္။ သူမကေတာ့ အဆင့္တူ၊ ဂုဏ္တူ၊ တန္းညွိစရာမလုိတဲ့ သူမ်ဳိးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး သူ႕ကုိ အထင္ႀကီးတဲ့သူ ၊ သူ ေျပာသမွ် ၿပီးစီးမယ့္ သူေလးေပါ့။ ေနာက္ဆံုး တစ္ခြန္းေျပာတာက ``သူ ခ်စ္ေတာ့ မခ်စ္ဘူး``တဲ့။
အဲဒီစကားေျပာဖုိ႕ သူ႕အိမ္မွာ ဖိတ္၊ စြန္႕စားၿပီး ေျပာခဲ့ရတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ပါးေတြလည္း ရဲလုိ႕၊ ကၽြန္မရဲ႕ တံု႕ျပန္မွဳကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလာမယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပံုရတယ္။ သူတုိက္တဲ့ ေကာ္ဖီကုိ ကုန္ေအာင္ ေသာက္သလုိ မုန္႕လည္း ကုန္ေအာင္ စားပစ္လုိက္တယ္။ ကၽြန္မကို သူက ႏွစ္သိမ့္သလုိ ေျပာေပမဲ့ သူ႕ကုိေတာ့ ကၽြန္မ ျပန္ႏွစ္သိမ့္မေပးႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ကုိယ္ႀကိဳက္ရာ လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကတာပဲေလ။ ကၽြန္မတုိ႕ ႀကိဳတင္သိထားတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီလုိ႕ပဲ မွတ္ယူရင္ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေဝးကြာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိပဲ လွပလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ သူ႕ဆီက ဘြန္ဇုိင္းကုိ သိပ္ခ်စ္ပါတယ္လုိ႕ ေျပာတာကုိ ကၽြန္မ ေခါင္းရမ္းရင္း ၿပံဳးျပမိတယ္။
``သူ`` အဲဒီေန႕က မ်က္ရည္က်မယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ ႀကိဳသိေနတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အဲဒီေန႕က ေကာင္းကင္ႀကီးကုိ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေမာ့ၾကည့္ေနမိတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ သူတုိ႕မိသားစု ရန္ကုန္ကုိ အၿပီးေျပာင္းသြားၿပီလုိ႕ သိရတယ္။ ဒါဟာ သူနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီးေနာက္ဆံုး သိျခင္းပါပဲ။

*********

``ဘြန္ဇုိင္း``
``ေၾသာ္``
ကၽြန္မေနာက္မွာ ခပ္မတ္မတ္ရပ္ၿပီး ကၽြန္မကုိ သူက လက္ကမ္းေပးတယ္။
ရုတ္တရက္ သူ႕လက္ေတြက ေႏြးေနေပမဲ့ ကၽြန္မလက္ေတြက ေအးစက္ေနတယ္။ သူက အရင္လုိပံုစံမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပုိၿပီးေဘာ္ဒီထြားလာသလုိ ပုိၿပီးတည္ၾကည္လာတယ္လုိ႕ ထင္ရတယ္။ ကြာျခားေနတဲ့ သူ႕အရပ္ေၾကာင့္ ကၽြန္မက အရင္လုိပဲ ေမာ့ၾကည့္ရဆဲ။ မႏၱေလးကုမၸဏီဖြင့္ပြဲေန႕မွာ ျပန္ဆံုရတာမုိ႕ ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာရင္း သူ႕ရဲ႕အခန္းေလးထဲကုိ ေကာ္ဖီေသာက္ဖုိ႕ ဖိတ္ေခၚတာေၾကာင့္ လုိက္သြားေတာ့… အခန္းေလးဟာ သန္႕ျပန္႕တဲ့ ဒီဇုိင္းေတြနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ အလုပ္စားပြဲမွာ ဘြန္ဇုိင္းပင္ေလး…။ ဧည့္သည္ table စားပြဲေပၚမွာလည္း ဘြန္ဇုိင္းပင္ေလး…။ နံရံက ပန္းခ်ီကားထဲမွာလည္း ပန္းအနီေလးေတြ အဆုပ္လုိက္ပြင့္ေနတဲ့ ဘြန္းဇုိင္းပင္ ပန္းခ်ီကား။ မ်က္လံုးေရွ႕မွာ ရင္ထဲ ေႏြးေထြးစြာ စီးဆင္းသြားတယ္။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ မ်က္ဝန္းေတြကို လႊဲဖယ္ခ်ိန္မရေအာင္ သူက တည့္တည့္ရင္ဆုိင္ၾကည့္တယ္။ ကၽြန္မ လုိက္ခဲ့မိတာ မွားသြားၿပီလားလုိ႕ ေတြးဆဲ…။ သူ ကုိယ္တုိင္ေဖ်ာ္ေပးတဲ့ ေကာ္ဖီခါးခါးပူပူေလး တစ္ခြက္ကို အာရုံစုိက္ထား ေသာက္ေနဆဲ…။
``ဘြန္းဇုိင္း``
``ဟုတ္``
``အိမ္ေထာင္က်ၿပီလားဟင္``
``ဟင့္အင္.. သူေရာ..``
``မက်ေသးပါဘူ။ ဟုိတစ္ေယာက္နဲ႕ အဆင္မေျပလုိ႕ လမ္းခြဲလုိက္တာ ၾကာပါၿပီ``
``ေၾသာ္``
``ခုလုိ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္လုိ႕ ထင္ေတာင္ မထင္ဘူး``
``ကၽြန္မေရာပဲ…``
``ကုိယ္ ညစာလည္း လုိက္ေကၽြးခ်င္ေသးတယ္``
``ရပါတယ္။ ေနာက္မွေပါ့``
``ေက်းဇူးတင္ပါတယ္``
``ဘာအတြက္လဲ``
``ကုမၸဏီအတြက္၊ အရာအားလံုးအတြက္ပါ။ ဥပေဒနဲ႕ ပတ္သတ္လာရင္ ဘြန္ဇုိင္းက အရမ္းေတာ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ္သိထားတယ္ေလ``
သူ႕အခန္းေလးကေန ႏွဳတ္ဆက္ၿပီး ထြက္လာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။
5002165.jpg
တီ… တီ… တီ…
ပုိက္ဆံအိတ္ထဲက ဖုန္းမွာ Message ေလးတစ္ခု ဝင္လာတယ္။
Miss you, love you, Happy Valentine Day… တဲ့။
ဟယ္ … ဟုတ္သားပဲ ။ ဒီေန႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕။ ``ခ်စ္သူမ်ားတုိ႕ရဲ႕ အမွတ္တရေန႕ေလး `` ဆုိတာ ကၽြန္မ ေမ့ေနခဲ့တာ..။ ဒီ Message ေလးက အေဝးက ကၽြန္မခ်စ္သူက ပုိ႕ေပးလုိက္တာ…။
ခြင့္လႊတ္ပါခ်စ္သူ…။ ဒီေန႕ ခ်စ္သူကုိ အားနာေနမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္ေတြ အတိတ္ဆီကုိ ခဏ ျပန္ေရာက္သြားလုိ႕ပါ…။
တစ္ခါတေလမွာ ဒီလုိပါပဲေလ။ လူတုိင္းဟာ အတိတ္ဆီကုိ ျပန္ေရာက္သြားရင္ ပစၥဳပၸန္ကာလေတြဆီက  ေခတၱေတာ့ ရုန္းထြက္ေျပးသြားၾကတာပါပဲ…။ ``မဟုတ္ဘူးလား ခ်စ္သူ``
ေခ်ာအိမာန္(မႏၱေလး)
8-12-2010
Perfect Magazine
February -2011